Anders Aleborg

Att snabbt kunna sätta sig in i en verksamhets olika delar och se behov och möjlighet till förbättringar är en av mina starkaste sidor. Där andra ser problem, ser jag möjligheter.

Med erfarenhet från nystartade företag till börsnoterade bolag kan jag hjälpa ert företag på många områden. Oavsett om det är som ledare, idéspruta eller se över hela ert företag för att hitta förbättringar, nya möjligheter, lönsamhet eller nedskärningar.

Planering och genomförande av omstruktureringar, projekt eller event är något jag har jobbat med på daglig basis i flera år.

Anlita mig när du behöver:

 • VD och T.F. VD

 • Affärsområdesansvarig

 • Styrelseledamot

 • Affärsutvecklare

 • Kreativ idéspruta

 • Projektledare

 • Managementkonsult

 • Eventmanager

 • Driftansvarig

Branscher

 • IT

 • Detaljhandel