Oniva Online Group AB

Online Group AB

T.F. VD

2014-11 till 2015-04

Jag arbetade främst med budgetering och krishantering för personal och verksamhet. Jag arbetade tätt tillsammans med ekonomichefen, HR och styrelsen.

Jag arbetade med att utveckla bolagets olika affärsdelar som innefattar verksamheter inom hosting, och onlinemarknadsföring. Jag fick även ta svåra beslut såsom nedläggning av vissa områden.

Jag ledde bolagets samtliga dotterbolag som vid detta tillfälle var placerade i Stockholm, Kramfors, Borås, Flensburg(Tyskland) och Manchester(England).

Oniva hade 2014 ca 120 anställda och omsatte ca 256 MSEK. Företaget är börsnoterat på First North.

Affärsområdesansvarig Hosting

2014-03 till 2015-04

Som affärsområdesansvarig för företagets hostingverksamhet så arbetade jag med att utveckla samtliga varumärken som Oniva äger, Binero, Crystone, Levonline, Space2u, Servage och ExternIT. Det var ett utmanande och utvecklande jobb där jag gjorde en total omorganisation för att minska kostnaderna.

Jag hade hand om merparten av alla förhandlingar med leverantörer och övervakade samtliga projekt i hosting-organisationen. Arbetade nära marknadsavdelningen för att positionera samtliga varumärken på marknaden.

När jag tillträdde som COO hade varje varumärke egna avdelningar för support och drift, dessa slog vi samman så att samtliga varumärken använde samma avdelning för support och drift. Vi påbörjade även en sammanslagning av samtliga varumärkens serverhallar till en enda.

Binero AB

Grundare & VD

2007-09 till 2014-03

År 2007 bytte Aleborg Solutions namn till Binero och nya delägare kom in i företaget. Från 2007 till 2010 tog jag hand om merparten av marknadsföringen, skötte samtliga anställningar och uppsägningar. Under 2007 till 2010 byggde jag upp företagets support-, drift- samt marknadsorganisation. Fram till 2010 hade jag även merparten av all jour i företaget.

Vi fick bolaget att bli Sveriges näst största webbhotell på marknaden och dubblerade vår omsättning flera år i rad. Binero blev utsett till Sveriges bästa webbhotell av IDG två år i rad.

Bolaget såldes till Oniva Online Group AB 2014-03, vi hade då 25 anställda och omsatte ca 47 MSEK.

Aleborg Solutions AB

Grundare & VD

2000-04 till 2007-09

Företaget började som enskild firma där jag gjorde konsultuppdrag som programmerare i VB samt ASP.
Webbhotellet skapades som ett sidoprojekt och fick sin första kund i april 2002, antalet kunder ökade snabbt därefter, 2003 fick jag göra min första anställning och enbart fokusera på webbhotellet.

Jag utvecklade under den här tiden företagets tekniska system, nätverk, Windows- samt Linux-servrar, brandväggar m.m. All marknadsföring sköttes av mig.